Senior Golang Developer - praca zdalna

Dla kandydata

Senior Golang Developer - praca zdalna

Description
We are looking to fill multiple senior software engineer openings, we are seeking engineers who are passionate about technical excellence and have comprehensive experience with high volume and high frequency data processing.  Including both streaming and batch data sets in both real-time and report-based scenarios.
 
Additionally, candidates must have experience using, maintaining, troubleshooting distributed systems, including different database technologies, both on-premise and in the cloud. Job requires in-depth understanding of distributed system principles.
 
Ideal Skills
  • Solid understanding of distributed databases, including consistency tradeoffs, isolation levels, availability and resiliency
  • In depth knowledge of distributed system principles
  • Strong monitoring philosophy and metric driven approach
  • Very strong programming skills (Go/Java/Scala/C++)
 
Client Description
Our Client is a company hiring over 700 employees, headquartered in NYC, the company operates a large RTB exchange and multiple other supporting services. 
 
Key technologies used are: Go, Java, AWS, Cassandra, DynamoDB. Specific technologies might vary between teams.
 
Client takes great care of engineer happiness and puts great value on technical excellence, they understand that it takes time to do things right and value that over half-backed solutions.
 
Remote full-time contractors are invited to visit company HQ 1-2 times per year - all expenses are paid.
 
All positions are 100% remote, contractors in Poland will work directly as team members of distributed teams.
 
Requirements

- >9 years of software engineering experience (or related field)
- Strong experience with any of the languages: Go (highly preferred), Scala, Java, C/C++
- Deep knowledge of relational (Postgres, MySQL) and non-relational databases (Cassandra, DynamoDB, ScyllaDB, Aerospike, Slowflake)
- Experience using caching or in-memory data stores (Redis, MemSQL, RocksDB)
- Experience building cloud applications (AWS, Azure, GCP)
 
Bonus experience
- Binary communication protocols (Protobuf, gRPC, Avro)
- Experience with HA data stores (CockroachDB)
- Experience with graph databases (Neo4j, Neptune, JanusGraph)
- Understanding and implementation experience of distributed consensus algorithms (Paxos, Raft, CAP, CRDT)
- Real Time Bidding (RTB), AdTech, High Frequency Trading (HFT) experience
- Experience working remotely


Benefits
- 100% Remote position
- Occasional (1-2 times per year max) visits to NYC Headquarters (fully paid)
- Other types of contracts are also possible (Umowa o dzieło lub o pracę)
- Salary 150-200PLN per hour + VAT
- For candidates exceeding requirements we are happy to offer higher compensation :)

Aplikuj teraz

Aplikuj na stanowisko Senior Golang Developer - praca zdalna

Dokument CV (*.pdf, *.doc, *.docx, *.rtf lub *.odt; max 2,95 MB)
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (więcej ...)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie dostarczonych przeze mnie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych przez Ligo Headhunters Ewa Miłkowska.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać - prosimy o kontakt pod adresem email biuro@ligohr.pl.

Administratorem danych jest Ligo Headhunters Ewa Miłkowska, ul. Kraszewskiego 6, 17-312 Drohiczyn.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu uwzględnienia Państwa kandydatury w bieżących oraz przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Ligo Headhunters Ewa Miłkowska. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wyrażenie dobrowolnej zgody.

Odbiorcami Państwa danych są pracownicy Ligo Headhunters Ewa Miłkowska prowadzący rekrutacje. Podmiotem, któremu powierzono techniczne obowiązki związane z przetwarzaniem Państwa danych jest Talent Base Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Jeśli będą Państwo włączeni do rekrutacji prowadzonych w imieniu naszych Klientów - zatrudniających pracodawców, mogą oni zostać odbiorcami Państwa danych osobowych.

Państwa dane będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa niniejszej zgody.

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania - prosimy o kontakt pod adresem email biuro@ligohr.pl.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Państwa danych. Skargi należy wnosić do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie https://www.giodo.gov.pl.

Skutkiem niewyrażenia zgody jest brak możliwości włączenia Państwa kandydatury w prowadzone przez Ligo Headhunters Ewa Miłkowska procesy rekrutacyjne.

Informujemy, że nie prowadzimy usługi archiwizacji danych i Państwa dane mogą zostać usunięte.

Informujemy, że przekazane przez Państwa dane nie podlegają profilowaniu.